Αποστολή βιβλίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Εναλλαγή Πλοήγησης
 • Καλάθι
  -10%

  Η Θεσσαλονίκη των Βυζαντινών

  Περισσότερες Πληροφορίες
  Συγγραφέας: Ζαφείρης, Χρίστος Ν.
  ISBN (13): 9786182043011
  ISBN: 978-618-204-301-1
  Εκδότης: Επίκεντρο
  Ημ. 1ης Έκδοσης: 2023-05-04
  Σελίδες: 240
  Διαστάσεις: 21x13
  Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
  Κατηγορία βιβλίου: Αρχαιολογία, Ιστορία, Τουριστικοί Οδηγοί-Οδηγοί Πόλεων-Χάρτες
  18,00 € Ειδική Τιμή 16,20 €
  Άμεσα διαθέσιμο
  Η λα­μπρό­τε­ρη επο­χή της Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι η χι­λι­ό­χρο­νη πα­λαι­ο­χρι­στι­α­νι­κή και βυ­ζα­ντι­νή πε­ρί­ο­δος. Στον και­ρό της βυ­ζα­ντι­νής αυτο­κρα­το­ρί­ας ήταν η δεύ­τε­ρη με­γά­λη πό­λη της, η συμ­βα­σι­λεύ­ου­σα, που άσκη­σε ιδι­αί­τε­ρη πο­λι­τι­στι­κή ακτι­νο­βο­λία στους γύ­ρω λα­ούς. Την ίδια πε­ρί­ο­δο η Θεσ­σα­λο­νί­κη υπήρ­ξε κέ­ντρο κοι­νω­νι­κών και ιδε­ο­λο­γι­κών συ­γκρού­σε­ων και αδι­ά­λει­πτης πνευ­μα­τι­κής και καλ­λι­τε­χνι­κής δη­μι­ουρ­γί­ας, που συν­δύ­α­ζε την ιδε­ο­λο­γία του χρι­στι­α­νι­σμού με τη φι­λο­λο­γι­κή και καλ­λι­τε­χνι­κή αρ­χαι­ο­ελ­λη­νι­κή πα­ρά­δο­ση. Ση­μα­ντι­κή...
  © 2022 Books24.gr | All rights reserved | Powered by Logo