-10%

Σχολικά Βιβλία

Πίσω στα βιβλία

Τίτλος:

Άλγεβρα Β' Λυκείου

ISBN:

212202070120120

ISBN (13):

1-22-0207

Εκδότης:

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος

Εξώφυλλο:

Μαλακό εξώφυλλο

Ημ. 1ης Έκδοσης:

2013
Αρχική Τιμή:€ 2,44
Τελική Τιμή:
€ 2,20
Στην Τιμή περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Αρχική τιμή: € 0.90
Τελική τιμή:
€ 0.81

Description

Επίσημο σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας. Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:­ Χρησιμοποιούν τη έννοια της περιοδικής συνάρτησης και να κατασκευάζουν­ γραφικές παραστάσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Συνδέουν την περιοδικότητα φυσικών φαινομένων ή καταστάσεων με τις ­τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Επιλύουν βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις. Εφαρμόζουν τις έννοιες και τις μεθόδους της Τριγωνομετρίας στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Επιλύουν πολυωνυμικές εξισώσεις και εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές. Χρησιμοποιούν τις ιδιότητες της εκθετικής και λογαριθμικής συνάρτησης στη μελέτη προβλημάτων.

Back to Top