-10%

Ελληνικά Βιβλία

Πίσω στα βιβλία

Τίτλος:

Στοιχεία υψηλών τάσεων

Συγγραφέας:

Δανίκας, Μιχαήλ Γ.

ISBN:

978-960-485-305-8

ISBN (13):

9789604853052

Εκδότης:

Ηρόδοτος

Σελίδες:

544

Διαστάσεις:

24χ15

Ημ. 1ης Έκδοσης:

2019
Αρχική Τιμή:€ 42,40
Τελική Τιμή:
€ 38,16
Στην Τιμή περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Περιγραφή

Το βιβλίον αυτό αναφέρεται εις μια ποικιλίαν θεμάτων των υψηλών τάσεων χωρίς βεβαίως να περιλαμβάνη όλα τα θέματα τα σχετιζόμενα με αυτές. Δι' αυτόν τον λόγον, ο τίτλος του είναι "Στοιχεία υψηλών τάσεων. Εις το παρόν προσεγγίζονται θέματα που αφορούν, παραδείγματος χάριν, τόσον εις την παραγωγήν και την μέτρησιν των υψηλών τάσεων, όσον και θέματα που αφορούν εις φαινόμενα τα οποία σχετίζονται με την διάβρωσιν και την υποβάθμισιν των μονωτικών υλικών. Ο αναγνώστης, εις το ανά χείρας βιβλίον, δύναται να εύρη πληροφορίες τόσον δια τον υπολογισμόν των ηλεκτρικών πεδίων διαφόρων ηλεκτροδιακών διατάξεων, όσον και στοιχεία στατιστικής αναλύσεως και της θεωρίας των ασθενών δεσμών. Εις το παρόν θίγονται ζητήματα, τα οποία είναι -τρόπον τινά- "παραδοσιακά" (ως παραδείγματος χάριν η διαβάθμισις των μονώσεων ή οι διάφοροι τύποι δοκιμών)· θίγονται όμως και θέματα που άπτονται της αιχμής της συγχρόνου τεχνολογίας (ως παραδείγματος χάριν η μέτρησις εξαιρετικώς ταχέων φαινομένων μερικών εκκενώσεων, καθώς επίσης και τα νανοσυνθετικά -ή νανοσύνθετα- υλικά).

Back to Top