-10%

Σχολικά Βιβλία

Πίσω στα βιβλία

Τίτλος:

Μαθηματικά Β' Δημοτικού Τεύχος Β

ISBN:

100000011000389

ISBN (13):

1-10-0038

Εκδότης:

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος

Εξώφυλλο:

Μαλακό εξώφυλλο

Ημ. 1ης Έκδοσης:

2013
Αρχική Τιμή:€ 1,80
Τελική Τιμή:
€ 1,62
Στην Τιμή περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Αρχική τιμή: € 0.90
Τελική τιμή:
€ 0.81

Περιγραφή

Επίσημο σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.

Με το βιβλίο Μαθηματικά (Β Δημοτικού) οι μαθητές επιδιώκεται:

Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 1000.
Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού με αριθμούς που δεν ξεπερνούν το 100.
Να χρησιμοποιούν την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό.
Να κατανοήσουν την έννοια του διαμερισμού (μερισμού).
Να εφαρμόζουν τη διαδικασία μέτρησης μήκους και επιφανειών με συμβατικές και αυθαίρετες μονάδες μέτρησης.
Να εξασκούνται στη μέτρηση χρόνου, χρήματος και μάζας.
Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να επεκτείνουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα.
Να εξασκούνται στη σχεδίαση, αναπαραγωγή σχημάτων και να αναγνωρίζουν ταχαρακτηριστικά των σχημάτων αυτών.
Να καθορίζουν σημεία και να σχεδιάζουν ευθύγραμμα τμήματα και ευθείες.
Να αναγνωρίζουν εμπειρικά τις παράλληλες και κάθετες ευθείες.
Να διακρίνουν τα στερεά: τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα.
Να παρατηρούν αν ένα σχήμα έχει άξονα συμμετρίας και να συμπληρώνουν το συμμετρικό ενός σχήματος. ­

Back to Top