-10%

Ελληνικά Βιβλία

Πίσω στα βιβλία

Τίτλος:

Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία εκτέλεσης τεχνικού έργου

Συγγραφέας:

Πουρνάρας, Ευάγγελος

ISBN:

978-960-622-575-5

ISBN (13):

9789606225758

Εκδότης:

Νομική Βιβλιοθήκη

Σελίδες:

256

Διαστάσεις:

24χ17

Εξώφυλλο:

Μαλακό εξώφυλλο

Ημ. 1ης Έκδοσης:

2019
Αρχική Τιμή:€ 22,00
Τελική Τιμή:
€ 19,80
Στην Τιμή περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Περιγραφή

Το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του γράφοντος να αποτυπώσει και να αναλύσει τη νομική προβληματική που ανακύπτει από την δραστηριοποίηση σε διάφορους τομείς της συναλλακτικής ζωής (και ιδιαίτερα στον κλάδο των κατασκευαστικών-τεχνικών έργων) εταιριών uno actu, με έμφαση στην ευκρινή ανάδειξη και προσήκουσα αντιμετώπιση των σημαντικότερων ζητημάτων ευθύνης που αναφύονται εν προκειμένω. Επικεντρώνεται στην προβληματική της "Αδημοσίευτης μη γνήσιας Κοινοπραξίας εκτέλεσης τεχνικού έργου". Η πιο γνωστή κατηγορία "μη γνήσιας κοινοπραξίας" είναι αναμφίβολα η μη γνήσια κοινοπραξία που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο. Στον συναλλακτικό αυτό τύπο εντάσσονται όλες οι παροδικές συμπράξεις ανεξάρτητων επιχειρήσεων οι οποίες δεσμεύονται αμοιβαία να εκτελέσουν από κοινού ένα μεμονωμένο κατασκευαστικό έργο εισφέροντας τις αναγκαίες για την εκτέλεσή του παροχές εμπρόθεσμα και στην ποιότητα και ποσότητα που έχουν συμφωνήσει. Κατά τη διάρκεια ζωής και δράσης μιας "η γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας" γεννώνται μια σειρά από νομικά ζητήματα. Στη διευκρίνιση ακριβώς των σημαντικότερων ζητημάτων που μπορούν να ανακύψουν στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα του ουσιαστικού από τη συμμετοχή μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας στην οικονομική ζωή και ιδιαίτερα στα ζητήματα της οργάνωσής της, της νομικής της φύσης, της απόκτησης ή μη νομικής προσωπικότητας αλλά και της ευθύνης των κοινοπρακτούντων μερών ή/και της ίδιας της μη γνήσιας κοινοπραξίας, εφόσον αυτή ήθελε θεωρηθεί ότι έχει νομική προσωπικότητα, για ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους, τόσο στον αντισυμβαλλόμενο των κοινοπρακτούντων/της κοινοπραξίας όσο και σε αμέτοχους τρίτους, αποβλέπει η ανάλυση της παρούσας μονογραφίας "Αδημοσίευτης μη γνήσιας Κοινοπραξίας εκτέλεσης τεχνικού έργου".

Back to Top