-20%

Ξενόγλωσσα Βιβλία

Πίσω στα βιβλία

Τίτλος:

C de C1 - Libro del alumno + descarga mp3

ISBN (13):

9788416273485

Εκδότης:

DIFUSION

Περιγραφή:

Μέθοδοι

Επίπεδο:

C1
Αρχική Τιμή:€ 34,00
Τελική Τιμή:
€ 27,20
Στην Τιμή περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Περιγραφή

Η νέα μοντέρνα και αποτελεσματική διδακτική σειρά εκμάθησης ισπανικών για ενήλικες επιπέδου C1.

C de C1 es el manual de español como lengua extranjera más actual para el nivel superior.He aquí algunos de los rasgos principales de este método:

Es un manual moderno y completo en cuya elaboración se han tenido en cuenta las opiniones de miles de profesores con experiencia en este nivel.
Sus unidades están llenas de documentos reales con una gran variedad de tipologías textuales (desde la alta literatura a los mensajes de Facebook).
Acerca a los alumnos a diferentes variedades geográficas y sociolingüísticas del español.
Tratar temas de actualidad y de interés general.
Trabaja con muestras de lengua reales.
Aborda un gran abanico de contenidos gramaticales, léxicos, discursivos y pragmáticos.
Apuesta por una aprendizaje personal, profundo y dinámico; el enfoque léxico es uno de los ejes principales del manual, como lo son también el desarrollo de estrategias, la competencia plurilingüe y la atención a la forma.
Pone en valor y entrena la competencia crítica.
Permite trabajar con las unidades de manera flexible y, si así se desea, poniendo en práctica técnicas de clase invertida o flipped classroom.

Back to Top